Disclaimer

Disclaimer

Door waarnemingen toe te voegen aan de Geese.org database gaan waarnemers akkoord met de algemene voorwaarden van Geese.org. Dat wil zeggen dat zij toestemming geven voor het gebruik van hun waarnemingen voor wetenschappelijk en toegepast onderzoek door de project-coördinatoren. De voorwaarden voor het gebruik van waarnemingen en ringgegevens die opgeslagen zijn in de Geese.org database worden omschreven in een Data Use Agreement tussen de beheerders van Geese.org en individuele project-coördinatoren (de personen of organisaties die verantwoordelijk zijn voor het ringen van individuele ganzen en zwanen van een bepaalde soort of populatie).

Waarnemers zijn geregistreerde personen die waarnemingen van gemerkte ganzen of zwanen invoeren in de Geese.org databank. Waarnemers kunnen hun eigen waarnemingen invoeren, verbeteren en -binnen één maand na invoeren- verwijderen. Waarnemers kunnen de ringgegevens en de overige waarnemingen van door hen waargenomen ganzen en zwanen te allen tijde bekijken.

Waarnemers stemmen er mee in dat:

  1. Door hen ingevoerde waarnemingen zichtbaar zijn voor de beheerders van Geese.org, projectleiders van de kleurringprojecten waarop deze waarnemingen betrekking hebben en voor andere waarnemers van dezelfde individuele ganzen en zwanen.
  2. Waarnemingen die aan de Geese.org databank door waarnemers zijn toegevoegd en die gekoppeld kunnen worden aan één van de deelnemende projecten, gebruikt kunnen worden door de projecteigenaars en de beheerders van geese.org voor wetenschappelijk of toegepast onderzoek.
  3. Waarnemingen die aan de Geese.org databank door waarnemers zijn toegevoegd en die gekoppeld kunnen worden aan één van de deelnemende projecten, ter beschikking kunnen worden gesteld aan derden inclusief commerciële instellingen.
  4. Voor elk gebruik van waarnemingen toestemming wordt gevraagd aan de projectleiders van de kleurringprojecten waarop deze waarnemingen betrekking hebben. De beheerders van Geese.org houden een overzicht bij van het gebruik van gegevens voor wetenschappelijk onderzoek en toegepast onderzoek.
  5. Beheerders van Geese.org en projecteigenaars ervoor waken dat waarnemingen en/of ringgegevens niet oneigenlijk gebruikt worden en het recht hebben om gebruik door derden niet toe te staan.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen door het sturen van een email aan de beheerder van deze website.