Casarcas in geese

Date: 

23 July, 2013 (All day) to 23 July, 2014 (All day)

In de jaren voor 2013 hebben velen zich afgevraagd wat de herkomst zou kunnen zijn van de ieder jaar grotere groep ruiende casarca’s op het westelijk deel van het Eemmeer. De laatste jaren liepen de aantallen hier op tot bijna 800 exemplaren. Ook in andere gebieden (IJsselmonding en Lauwersmeer) zijn toenemende aantallen aangetroffen. De herkomst van deze vogels is onbekend. Er is altijd vanuit gegaan dat het waarschijnlijk uit watervogelcollecties ontsnapte exemplaren en hun nakomelingen zouden zijn. De aantallen in het najaar zijn echter veel groter dan de Nederlandse broedpopulatie. Uit Duitsland is bekend dat het aantal broedparen daar wel sterk groeiende is.

Grauwe Gans met witte halsband
Casarca met halsband - foto Guido Keijl

Het is echter niet uitgesloten dat we in het Eemmeer te maken hebben met wilde vogels, wellicht afkomstig uit oostelijk Europa of nog verder. De Europese broedvogelpopulatie bevindt zich voornamelijk in de regio rond de Zwarte Zee, in het zuidoosten van Rusland en Transkaukasië.  Indien de vogels (deels) afkomstig zijn van wilde populaties heeft dit consequenties voor de beschermingsstatus van deze soort. In bestaande Natura 2000-gebieden zouden hiervoor dan instandhoudingsdoelen kunnen worden ingesteld. Casarca’s staan op de Europese Rode Lijst als ’Vulnerable‘ en hebben een relatief kleine populatiegrootte.
Door vogels onder andere te voorzien van kleurringen (halsbanden) en vogels te zenderen kan onderzocht worden wat hun herkomst is. De daarvoor opgerichte Werkgroep Casarca Nederland heeft de handschoen opgepakt. Deze werkgroep bestaat uit Ruud van Beusekom, Sjoerd Dirksen, Ton Eggenhuizen, Dick Jonkers, Erik Kleyheeg en Frank Majoor

In juli 2013 zijn op het Eemmeer maximaal 827 casarca’s geteld. Daarvan hebben we er 49 gevangen. Alle gevangen vogels kregen (op een na) een halsband voorzien van een individeel verschillende inscriptie. Een klein aantal kreeg ook van een zender, een GPS-logger die via het GSM netwerk gegevens doorgeeft. Ook zijn in Limburg de jongen geringd van een lokaal broedpaar.
Er zal binnenkort een website komen, waarop de informatie die gaat binnenkomen van vogels met halsbanden en zenders wordt weergegeven, samen met andere informatie over casarca’s: www.werkgroepcasarca.nl. Ook op twitter geven we informatie: @WgCasarcaNL

Kontakt met de werkgroep is mogelijk via s.dirksen@xs4all.nl

Dutch