Vangen en ringen

Vangen en ringen

Voor het vangen en ringen van ganzen in de winter wordt door Alterra en zijn voorgangers al vanaf 1953 samengewerkt met de Nederlandse Vereniging van Ganzenvangers. Deze ervaren ganzenvangers vangen en ringen al generaties lang ganzen die ze naar hun slagnetten lokken met behulp van levende lokganzen. Een echt traditioneel ambacht, dat nu benut wordt voor wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast worden ’s winters en in het voorjaar ook met kanonnetten ganzen en zwanen gevangen. Na de broedperiode zijn ruiende ganzen (die dan enkele weken niet kunnen vliegen) nog gemakkelijker te vangen door ze bijeen te drijven in een fuik van staande netten. Deze methode wordt zowel in de Arctische broedgebieden, als (bijvoorbeeld) in de Europese broedgebieden met succes gehanteerd.

 

 

 

Kleine rietgans (foto: Gerard Müskens)   Vangen van ruiende kolganzen in de Pyasina delta, juli 2005 (foto: Sim Broekhuizen)   Vangen van kolganzen in Brabant, december 2014, met traditionele klapnetten (foto: Doortje Dallmeijer)

Metalen ringen, kleurringen en halsbanden

In het begin werden ganzen alleen geringd met metalen ringen van het Vogeltrekstation Arnhem. Die waren bijna alleen af te lezen wanneer de gans geschoten of levend gevangen was. Er werd dan ook slechts een klein percentage van de geringde dieren teruggemeld. Overwegend door jagers. Na het merken van ganzen met kleurringen of halsbanden met inscripties, die met de verrekijker of telescoop zijn af te lezen, is het aantal waarnemingen spectaculair gestegen. De meldingen zijn nu nagenoeg allemaal afkomstig van enthousiaste ringaflezers.

Het slagnet wordt gespannen Met een kanonnet worden Rotganzen gevangen op Terschelling (1999) (foto: Bart Ebbinge)