Casarca

Ruddy shelduck with yellow neckband

Casarca met halsband H4 in de hand (foto: Guido Keijl).

In de jaren voor 2013 was de oorsprong van de grote groepen ruiende casarca’s in het westelijke deel van het Eemmeer grotendeels onbekend. In de afgelopen jaren werden hier bijna 800 individuen geteld. Ook in andere gebieden (IJsselmonding) werden steeds meer casarca’s aangetroffen. De oorsprong van deze vogels is onbekend. Er werd altijd aangenomen dat het ontsnapte exemplaren waren, waarschijnlijk van watervogelscollecties en hun nakomelingen. Echter, aantallen in de herfst zijn veel groter dan de Nederlandse populatie in gevangenschap. In Duitsland is het aantal broedparen ook aan het toenemen.
 
Het kan derhalve niet worden uitgesloten dat we te maken hebben met wilde vogels, waarschijnlijk afkomstig uit Oost-Europa of zelfs verder. De Europese broedpopulatie bevindt zich voornamelijk in de regio rond de Zwarte Zee, in het zuidoosten van Rusland en de Kaukasus. Als de vogels (deels) afkomstig zijn van wilde populaties, heeft dit gevolgen voor de staat van instandhouding van deze soort. In bestaande Natura 2000-gebieden kunnen instandhoudingsdoelstellingen worden ingesteld. Casarca’s staan op de Europese Rode Lijst als "kwetsbaar" en hebben een relatief kleine populatieomvang.
 
Door halsbanden en zenders wordt de oorsprong van de dieren onderzocht. De Casarca werkgroep is opgericht met dit doel. Deze groep bestaat uit Ruud van Beusekom, Ton Eggenhuizen, Dick Jonkers, Erik Kleyheeg, Frank Majoor en Kees Koffijberg.
 
In juli 2013 werden 827 individuele casarca’s geteld bij het Eemmeer. Hiervan werden 49 gevangen vogels en voorzien van een nekband, waaronder opschrift. Een klein aantal kreeg ook een zender, een GPS-logger die gegevens via het GSM-netwerk uitzendt. Ook in Limburg werden de nestjongen van een lokaal broedpaar geringd.
 

 

 
Gele halsband met zwarte inscriptie (H4)
 
Nederland 2013
 

 

 

 

 
Er zal binnenkort een website waar de informatie over vogels met halsbanden en zenders worden getoond. Zie ook informatie op twitter: @WgCasarcaNL
 
Contact kan worden opgenomen met de werkgroep via email
 

Casarca met gele halsband code N5 (foto: Werner Wolf).