Kleine Rietgans

Kleine rietganzen zijn voorzien van halsbanden sinds 1990 binnen een lange-termijn onderzoeksproject uitgevoerd door de Universiteit van Aarhus in Denemarken en op Svalbard. De meeste individuen hebben blauwe of witte halsbanden, een enkele keer zijn gele of zwarte halsbanden gebruikt. Ook letters zoals 'I' zijn hierbij gebruikt. Halsbanden hebben altijd een combinatie van 3 cijfers en letters, waarvan de laatste twee in een hoek van 90° zijn geplaatst. De halsbanden worden op dezelfde manier afgelezen als bij kolganzen: de twee getallen onder de 90° hoek worden van boven naar beneden afgelezen. Bij witte halsbanden is dit echter precies omgekeerd.

Bij het invoeren van observaties wordt eerst de code ingevoerd (b.v. A01), daarna kan de kleur worden geselecteerd. Bij codes met 1 groot teken en 2 kleinere tekens onder een hoek van 90° wordt altijd het eerste teken ook het eerst ingevoerd. Gebruik geen spatie bij invoeren van de code. Bij het invoeren van ringen wordt met de kleur begonnen, dan het eerste teken, vervolgens een spatie, en daarna het tweede teken. BC F is dus een blauwe pooting met code CF. Als zowel halsband als pootring worden gezien, dan de halsband invoeren met een opmerking over de aanwezigheid van de pootring. Een nieuwe serie witte halsbanden met zwarte inscriptie zijn gebruikt in mei 2015 in Noord-Trøndelag, Noorwegen: een verticale A met horizontaal twee getallen: A-A1, B-A1, C-A1, E-A1, F-A1. 

vvv

Witte halsband met zwarte inscriptie (A1A)

Denemarken 2015 - nu
 

Witte GPS-GSM halsband met zwarte inscriptie (A1)

Finland en Svalbard 2018 - nu

 

vvv

Blauwe halsband met witte inscriptie (A12)

Denemarken 1990 - 2006
 

Blauwe halsband met witte inscriptie (A1A)

Denemarken 1990 - 2006
 

Witte halsband met zwarte inscriptie (A02)

Denemarken 2007 - nu
 

Witte halsband met zwarte inscriptie (I02)

Denemarken 2007 - nu
 

Blauwe pootring met witte inscriptie (BA B)

Denemarken 2007 - nu
 

Witte pootring met zwarte inscriptie (WA 1)

Denemarken, Svalbard 2007 - nu
 

 

 

Uitzonderingen: in Noorwegen zijn twee kleine rietganzen voorzien van zwarte halsbanden. In Nederland (1), Duitsland (1) en Zweden (2) zijn vier kleine rietganzen voorzien van gele halsbanden.

Kleine rietganzen van de populatie(s) die op Groenland en IJsland broeden en overwinteren in het Verenigd Koninkrijk, kunnen ook worden gezien in Nederland. Deze vogels hebben afwijkende kleurcombinaties van halsbanden en ringen en kunnen hier gemeld worden: colourmarkedwildfowl@wwt.org.uk.

De Svalbard-broedpopulatie van de kleine rietgans is onderwerp van een internationaal management plan onder de African-Eurasian Waterbird Agreement (AEWA). Achtergrond, rapporten, publikaties en nieuws kunnen worden bekeken op de website: http://pinkfootedgoose.aewa.info/  (in het Engels).

Aarhus University heeft een website met onderzoeksprojecten over het international management plan voor de Svalbard populatie. Resultaten van het werk en nieuws zijn te vinden op de website: http://kortnaeb.au.dk/  (in het Deens).

Links een kleine rietgans met code P78 (foto: Jesper Madsen).