Knobbelzwaan

Knobbelzwanen worden in Nederland gekleurringd met een gecodeerde witte pootring of een gele halsband. Zwanen met een gele halsband krijgen standaard ook een gele pootring met dezelfde code. De halsbandcode bestaat uit twee letters en twee cijfers (bv PN37 of P12A). Voor Nederlandse gele halsbanden is eerste teken is altijd een P. Voer de soort [Knobbelzwaan], het merktype [halsband geel] en de code op de halsband in. De gele pootring hoeft niet apart ingevoerd te worden.

Een Nederlandse pootringcode bestaat uit een letter gevolgd door drie cijfers. Knobbelzwanen met een witte pootring kun je melden door de soort [Knobbelzwaan], het merktype [pootringen (gekleurd)] en de code op de pootring in te voeren. Let op: voer voor de code op de ring de letter W in om aan te geven dat het om een witte ring gaat. Dus een zwaan met witte ring A123 heeft als code WA123 (zonder spatie of verbindingsstreepje).

 

De letter op de eerste positie geeft aan bij welk project de vogel hoort en waar de vogel is geringd. Knobbelzwanen met ringcodes die beginnen met een A, C, E of H komen uit Groningen. Codes die beginnen met een Y komen uit Utrecht.

 

Groningen

Het ringprogramma aan Knobbelzwanen in Groningen is gestart in de strenge winter van 1979. Broedvogels en hun jongen, maar ook ruiende zwanen, worden gevangen en geringd tijdens de zomer, daarnaast is een aantal vogels gevangen tijdens de trek of in de winter. In 1989 werden voor het eerst pullen geringd met gele halsbanden met zwarte inscriptie. Vanaf 2016 worden behalve met gele halsbanden ook vogels geringd met witte pootringen.

Het ringprogramma is onderdeel van het langlopend populatieonderzoek van de Zwanenwerkgroep Avifauna Groningen. Eén van de belangrijkste onderzoeksvragen betreft de dispersie en overleving van Groninger Knobbelzwanen. De onderzoekers zien alle waarnemingen met belangstelling tegemoet. Deze geven waardevolle informatie over bewegingen, demografische parameters en ecologie van de Knobbelzwaan. Met die kennis kunnen Knobbelzwanen beter worden beschermd.

Knobbelzwanen kunnen ook geringd zijn met alleen een stalen ring. Aflezingen en vondsten van deze vogels zien we ook graag tegemoet. Voer die bij voorkeur in via www.griel.nl.

Indien u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot het Knobbelzwaan ringproject in Groningen, neemt u dan contact op met Jeroen Nienhuis.

 

Utrecht

Het ringprogramma aan Knobbelzwanen in Utrecht is gestart in 2018. De meeste vogels worden gevangen in de zomer. Behalve broedvogels en hun jongen vangen we ook ruiende zwanen. Daarnaast worden een aantal vogels gevangen in het winterhalfjaar. De zwanen worden naast een metalen ring ook voorzien van een witte pootring met zwarte inscriptie. Ringen waarvan de code begint met Y0 zijn geringd als volwassen vogel. Als de ring begint met Y1 of Y2 is de vogel meestal geringd als jong.

Het ringprogramma is onderdeel van een populatieonderzoek van VRS De Haar te Vleuten. Het onderzoeksgebied omvat de provincie Utrecht, met extra aandacht voor de gebieden Utrecht-West, Vleuten, Haarzuilens en Kockengen. In het verleden zijn in dit gebied zwanendrifters actief geweest. De belangrijkste onderzoeksvragen betreft de verschillen tussen de “echt wilde” Knobbelzwanen en de vogels die uit de gehouden populaties komen en dispersie en overleving van de Knobbelzwanen in dit gebied.  

De onderzoekers zien alle waarnemingen met belangstelling tegemoet. Deze geven waardevolle informatie over de bewegingen, demografische parameters en ecologie van de Knobbelzwaan.

Indien u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot het Knobbelzwaan ringproject in Vleuten e.o. neemt u dan contact op met VRS De Haar.

Andere projecten

Er bestaan in het buitenland ook andere Knobbelzwaan projecten die kleurringen ((halsbanden en pootringen) gebruiken, zie www.cr-birding.org.